Promocje

REGULAMIN

obowiązuje od 13 listopada 2020 roku

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego skleppieknydom.pl dostępnego pod adresem http://skleppieknydom.pl
 2. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 3. Właścicielem Sklepu skleppieknydom.pl jest firma U. F. Alexandra A.Bobkowska, z siedzibą ul. Pszenna 58, 80-297 Banino, NIP: 589-181-64-66, Regon:220096969, adres e-mail: kontakt@skleppieknydom.pl, tel. 58 727 05 02.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§ 2. DEFINICJE

 1. Właściciel sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego skleppieknydom.pl o którym mowa w §.1 ust.3 Regulaminu.
 2. Klient – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U.2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.)
 5. Sklep – Sklep internetowy skleppieknydom.pl dostępny pod adresem: http://skleppieknydom.pl
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia drogą elektroniczną
 7. Dni robocze – Dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klienta Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, które ustala się podczas rejestracji. Umożliwia sprawdzanie statusu zamówień i modyfikację własnych danych osobowych.
 9. Kontroferta – zmiana w zamówieniu, spowodowana niedostępnością danego produktu. Wymaga ona wcześniejszej akceptacji przez Klienta.
 10. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§ 3. WARUNKI I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług dostępnych w Sklepie na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać dostęp do aktywnego adresu e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych.
 2. Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
 5. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 6. Zamówienie można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku zakupu bez uprzedniej rejestracji, nie jest tworzone Konto Klienta.
 7. Cennik dostaw jest na bieżąco aktualizowany oraz udostępniony jest na stronie sklepu pod adresem: http://skleppieknydom.pl/content/1-dostawa
 8. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
 9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

§ 4. CENY I WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Podane ceny podawane są w polskich złotych PLN i zawierają podatek VAT.
 2. Dokonywanie zakupu, rejestracja i korzystanie z zakupu w Sklepie jest dobrowolne.
 3. Obowiązująca jest cena widniejąca przy towarze w chwili złożenia zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia dodatkowych wyrobów, nie znajdujących się w ofercie sklepu, koszt dostawy może ulec zmianie o opłatę transportową uwzględniającą ilość dodatkowych kartonów, zgodnie z wybraną opcją dostawy.
 5. Do wartości zamówienia doliczana jest stała opłata transportowa zgodnie z wybraną opcją dostawy, widoczna na formularzu zamówienia.
 6. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedający oraz Klient.
 7. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.skleppieknydom.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia składać można również mailowo na adres: kontakt@skleppieknydom.pl
 9. W formularzu należy podawać prawdziwe dane niezbędne dla Sprzedającego do zrealizowania zamówienia. W przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, kupujący zostanie obciążony kosztami jakie musiał ponieść sprzedający w wyniku ww sytuacji. Dotyczy to np.:
  1. zwrotu przez firmę kurierską paczki z powodu nieprawidłowo podanego adresu dostawy,
  2. zwrotu przez firmę kurierską paczki z powodu odmowy odbioru paczki przez osobę wskazaną przez Klienta do odbioru paczki,
  3. zwrotu przez firmę kurierską paczki z powodu nie posiadania gotówki w przypadku zadeklarowanej płatności gotówka przy odbiorze,
  4. inny nieuzasadniony powód.
 10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa), kupujący zobowiązuje się do podania w tym czasie:

  1. wybranych produktów
  2. wybranej formy płatności i wysyłki
  3. pełnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia
 11. W odpowiedzi na złożenie zamówienia w terminie do 2 dni roboczych Sprzedający, wysyła Kupującemu wiadomość e-mail na adres podany przez Kupującego w celu:

  1. przyjęcia zamówienia do realizacji,
  2. odmowy realizacji zamówienia z podaniem przyczyny,
  3. propozycji zmiany w zamówienia 'kontroferta'
 12. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub od momentu złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze od momentu wpływu prawidłowo złożonego zamówienia.
 13. Sprzedający wystawia Fakturę VAT na życzenie kupującego.
 14. W celu złożenia zamówienia należy wpisać do „koszyka” zamawianą ilość towaru (lub parametry) oraz wypełnić formularz zamówienia i zaakceptować warunki regulaminu.
 15. Pracownik sklepu może skontaktować się z kupującym w celu potwierdzenia danych oraz dostępności towaru.
 16. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 17. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta.
 18. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji gdy:
  1. zamówienie nie zostało potwierdzone przez Klienta,
  2. zamówienie nie zostało opłacone (w przypadku zadeklarowania płatności przelewem) w terminie 5 dni roboczych – chyba że ustalony został inny termin z Klientem,
  3. podane dane przez Klienta są fikcyjne lub nieprawidłowe.
 19. Po otrzymaniu zapłaty, towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie.
 20. Wysyłany towar jest ubezpieczony i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.
 21. W przypadku płatności za pobraniem, płatność należy uregulować u kuriera w momencie odbioru zamówionego towaru.
 22. Kupujący w dniu wysyłki jest informowany o numerze listu przewozowego i nazwie firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę. Zamówiony towar jest dostarczony pod wskazany adres, jednakże dostawa nie obejmuje wniesienia przesyłki do mieszkania odbiorcy.
 23. Właściciel Sklepu zobowiązuje się wysłać zamówienie:

  1. w maksymalnym terminie 3 dni roboczych – przy płatności przelewem, po otrzymaniu pełnej kwoty na konto bankowe,
  2. w maksymalnym terminie 3 dni roboczych – przy płatności za pobraniem (kurierowi przy odbiorze), po otrzymaniu potwierdzenia przez Klienta od daty przyjęcia zamówienia (potwierdzenia go przez Klienta),
  3. w indywidualnie określonym terminie dla produktów sprowadzanych na zamówienie lub niedostępnych aktualnie na stanie.
 24. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych lub indywidualnie ustalony z Klientem.
 25. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpływu zapłaty na konto sklepu do wydania towaru firmie kurierskiej. Dostarczenie towaru do kupującego wynosi maksymalnie 30 dni robocze. W razie wystąpienia nieprzewidzianych trudności pracownik sklepu skontaktuje się z kupującym w celu ustalenia nowego terminu dostawy.
 26. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym do wysyłki adresem, kurier zobowiązany jest zostawić awizo, a następnie podjąć próbę dostarczenia przesyłki w dniu następnym, po dniu pierwszej nieudanej próby doręczenia przesyłki. Po dwóch nieudanych próbach doręczenia, przesyłka przez kolejne 3 dni znajdować się będzie w lokalnej siedzibie firmy kurierskiej, gdzie Klient zobowiązany jest odebrać ją osobiście, zgodnie z treścią ponownego awizo.
 27. Możliwy jest osobisty odbiór zamawianego towaru w siedzibie sklepu stacjonarnego znajdującego się w Baninie przy ul. Borowieckiej 3 zamawianego towaru w siedzibie sklepu. W godzinach otwarcia sklepu: poniedziałek – piątek od 8 do 20; w soboty od 8 do 16.
 28. Za towar zapłacony, który nie został odebrany przez klienta w ciągu 7 dni z Naszego sklepu stacjonarnego zostanie naliczona opłata wynosząca 30zł brutto za 1 dzień z tytułu magazynowania. W momencie, w którym suma opłat za magazynowanie przekroczy wartość towaru przechodzi on na własność sklepu. O momencie naliczania opłat klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

§ 5. PŁATNOŚCI

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić:

  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego – w terminie 5 dni od zawarcia umowy sprzedaży, kartą kredytową, akceptujemy następujące karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  2. bramkami płatniczymi: Paynow, Payu,
  3. przy odbiorze, czyli gotówką kurierowi w dniu odbioru towaru,
  4. przy odbiorze osobistym – gotówką lub kartą w dniu odbioru towaru.
 2. Dane do przelewu: U. F. Alexandra A.Bobkowska, ul. Pszenna 58, 80-297 Banino Nr konta ING Bank Śląski S.A. PL 14105017641000009207023202 . Dla przelewów zagranicznych kod SWIFT/BIC: INGBPLPW.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest "Blue Media S.A.".
 4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy zamówienie zrealizowane zostanie po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po potwierdzeniu zamówienia – drogą e-mail lub telefonicznie.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać wiadomością e-mail na adres kontakt@skleppieknydom.pl lub w formie pisemnej na adres Sklep Piękny Dom, ul. Borowiecka 3, 80-297 Banino
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsumentowi, na wskazany adres e-mail przez Konsumenta.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni na adres Sklepu. Kupujący dostarcza towar na własny koszt do siedziby firmy: osobiście, przez osobę upoważnioną, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub poczty. Do zwróconego towaru należy dołączyć paragon, oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz podać dokładne dane i numer konta, na który ma zostać przesłana należność, chyba że należność zostanie wypłacona do rąk Kupującego.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 7. REKLAMACJE

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone w transporcie i czy nie zostały zerwane oryginalne taśmy.
 3. W razie wystąpienia tych uszkodzeń należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Zeskanowany protokół wysłać na maila sklepu kontakt@skleppieknydom.pl
 4. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z zamówieniem, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z obsługą (kontakt@skleppieknydom.pl) w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
 5. Reklamacje złożone przez Konsumenta będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji, pod rygorem uznania roszczeń Konsumenta za uzasadnione.

§ 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 3 dni roboczych wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 6. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel sklepu firma Usługi Finansowe "Alexandra" Aleksandra Bobkowska ul. Pszenna 58 80-297 Banino NIP 589-181-64-66.
 2. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji zamówienia przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania sklepem na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia oraz podmioty przetwarzające z branży IT.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z ordynacją podatkową lub okres prowadzenia działalności gospodarczej albo do dnia wyrejestrowania się ze sklepu
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zarejestrowania w sklepie i realizacją zamówienia
 9. Właściciel Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Właściciel Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 10. Właściciel Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Właściciel Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 12. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/ nazwy firmy Klienta
 13. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
 14. Wraz z usunięciem Konta Klienta Właściciel Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§ 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu www.skleppieknydom.pl

 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z dokonywaniem przez nich zamówień poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest U.F.Alexandra Aleksandra Bobkowska. z siedzibą w Baninie. NIP 589 181 64 66 REGON 220096969
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.skleppieknydom.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji zamówień będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, będą one rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
 4. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.